Vant boligtvisten med advokathjelp

Skrevet av: Plapre | Publisert: 3. Feb 2017 | Kategori: Juridisk

Selv om de fleste boligkjøp foregår uten problemer, hender det likevel at noe går på tverke. Da kan det vært lurt å få profesjonell hjelp fra en advokat for å få gjennomslag for rettighetene dine.

Har du noen gang havnet i en tvist i forbindelse med en bolighandel og følt at du ikke kom noen vei med saken på egen hånd? For deg som er medlem i et LO-forbund, er det heldigvis kort vei til advokatbistand.

En barnefamilie fra Skogsvåg i Hordaland fikk erfare hvor verdifullt det kan være å få hjelp fra en advokat. Flere i familien er allergikere, så da de skulle kjøpe seg ny bolig i 2014 var det viktig for dem at huset hadde et godt ventilasjonsanlegg.

LOfavør fordelsprogram

LOfavør er fordelsprogrammet for deg som er organisert i et LO-forbund. Det inneholder fordelene vi får når 900.000 medlemmer går sammen om å få gode betingelser. Hvordan vi hjelper deg:

  • Ferdig forhandlede avtaler der det er viktig å velge riktig
  • Gode betingelser og langsiktige avtaler til en konkurransedyktig pris
  • Samarbeider med trygge leverandører som respekterer etiske retningslinjer og miljø

For mer informasjon om fordelene, se www.lofavor.no eller ring vår Medlemstelefon på 416 06 600.

Valget falt på en enebolig hvor det ble oppgitt at huset hadde fått installert et balansert ventilasjonssystem med varmegjenvinning.

Dette er en moderne løsning som gir store strømbesparelser og godt inneklima, fordi luften utenfra blir filtrert på vei inn i boligen.

Da familien flyttet inn i huset i januar 2015, begynte de å pusse opp deler av det. Stor var overraskelsen da de innleide håndverkerne kunne fortelle dem at ventilasjonsanlegget var av en annen type enn det som hadde vært oppgitt i prospektet.

Kravet ble avvist

Det viste seg at boligen ikke hadde balansert ventilasjon, men et system for manuelt avtrekk over komfyr på kjøkkenet og gjennom luker i veggene.

Selgeren av eneboligen hadde tegnet eierskifteforsikring da huset ble solgt. Familien reklamerte derfor først på egen hånd til forsikringsselskapet, men fikk avslag flere ganger og saken trakk ut i tid.

De opplevde at de ikke kom noen vei på egen hånd, og bestemte seg derfor for å oppsøke profesjonell hjelp hos en advokat.

Endelig i boks

Advokat Kristin Filtvedt, spesialist på boligkjøp hos advokatfirmaet Legalis

Der kom de i kontakt med advokat Kristin Filtvedt, som er spesialist på boligkjøp hos advokatfirmaet Legalis.

– De var veldig frustrerte. Opplysningen om ventilasjonsanlegget hadde betydd mye da de kjøpte huset. Det var mye frustrasjon knyttet til selve feilopplysningen, men også til at saksbehandlingen tok så lang tid hos eierskifteforsikringsselskapet, forteller hun.

Etter flere krav mot forsikringsselskapet som ble avlyst, anbefalte Kristin at de burde klage saken til Finansklagenemda. Hun hjalp dem med dette, og der fikk de endelig medhold i saken.

Det var en stor lettelse for boligkjøperne å få gjennomslag for saken

Det var en stor lettelse for boligkjøperne å få gjennomslag for saken. Familien ble tilkjent 75 000 kroner og et betydelig beløp i forsinkelsesrenter.

Dine rettigheter og fordeler

– Det skjer ganske ofte at privatpersoner har prøvd å fremme krav på egen hånd mot eierskifteforsikringsselskapet og fått avslag, men som får tilbake penger etter å ha gått via advokat, sier Kristin.

– Andre har kanskje fått et veldig lavt tilbud på kravet sitt, som øker når advokat kommer inn i bildet, forteller hun.

Hun forteller om en annen klient som først hadde fått tilbud om rundt 300 000 kroner fra eierskifteforsikringsselskapet. Dette beløpet økte til cirka 670 000 kroner etter at klienten fikk hjelp fra advokat.

Gratis innledende samtale

Husk at du som medlem av et LO-forbund får gunstige betingelser på advokatbistand hos LOfavørs samarbeidspartner Advokatfirmaet Legalis AS.

Du får blant annet en gratis innledende samtale og rabattert pris på videre bistand til for eksempel møter, skriving av brev og eventuelle forhandlinger. I tillegg får du 20 prosent rabatt på alle juridiske kontrakter.

HELP ADVOKATFORSIKRING

Har du allerede advokathjelp tilgjengelig? Noen LO-forbund har inngått kollektiv avtale med HELP Forsikring om Advokatforsikring, slik at advokatbistand på mange viktige områder er inkludert i medlemskapet.

Om du lurer på om ditt forbund er et av disse, er turen kort til lofavor.no.

– Jeg vil anbefale å ta kontakt med advokat så fort som mulig for å finne ut av om du har en sak, råder Kristin.

Hun minner om at reklamasjonsfristen ved boligkjøp er på to til tre måneder etter at man oppdager, eller burde ha oppdaget, feilen. Derfor kan det være smart å benytte seg av muligheten for en gratis innledende samtale med advokat så raskt som mulig, så du ikke mister et krav.

Klikk her for å lese mer om advokatbistand gjennom LOfavør