Stiller høye etiske krav til alle leverandører

Skrevet av: Christina Parker | Publisert: 27. Mar 2015 | Kategori: Info

Flere og flere nordmenn velger i dag å handle fra leverandører som er ærlige og tydelige på sitt samfunnsansvar. For LO er både miljø og etikk avgjørende når de velger hvem de samarbeider med i fordelsprogrammet LOfavør – det holder nemlig ikke å bare tilby den laveste prisen.

LOfavør fordelsprogram

LOfavør er fordelsprogrammet for deg som er organisert i et LO-forbund. Det inneholder fordelene vi får når 900.000 medlemmer går sammen om å få gode betingelser. Hvordan vi hjelper deg:

  • Ferdig forhandlede avtaler der det er viktig å velge riktig
  • Gode betingelser og langsiktige avtaler til en konkurransedyktig pris
  • Samarbeider med trygge leverandører som respekterer etiske retningslinjer og miljø

For mer informasjon om fordelene, se www.lofavor.no eller ring vår Medlemstelefon på 416 06 600.

Som medlem av et LO-forbund får du tilgang til en rekke fordeler som har til hensikt å sørge for at du får et trygt og godt privatliv. Med kategorier som bank og forsikring, hus og hjem, reise og opplevelser, juridiske tjenester, og ulike fordeler for unge skal du kunne være trygg på at fordelene forbundene har forhandlet frem for deg er noe av de beste tilgjengelige på markedet.

Men når prisen ikke er det viktigste, men heller god kvalitet til riktig pris – hvilke krav må leverandørene tilfredsstille?

Høye etiske krav

Med over 900 000 medlemmer som alle får tilgang til de samme fordelene, har LO-forbundene valgt å sette høye krav til sine leverandører. Alle som ønsker å tilby produkter gjennom LOfavør må underskrive på at de følger en rekke etiske retningslinjer, både på vegne av seg selv og eventuelle underleverandører.

Med over 900 000 medlemmer som alle får tilgang til de samme fordelene, har LO-forbundene valgt å sette høye krav til sine leverandører.

Det stilles nemlig krav til både miljø, etisk drift og arbeidsforhold. Viser det seg at alle krav blir møtt og produktet som leveres er godt og etterpurt, vurderer Fellesutvalget, LOfavørs øverste organ, hvorvidt det skal bli en del av programmet.

Prioriterer godt omdømme

For å bli en del av fordelsprogrammet prioriterer LO leverandører med et godt omdømme, som beviselig tar samfunnsansvar, og som ikke har konflikter med fagforeninger. Som medlem av et LO-forbund kan du derfor være sikker på at fordelene du tar i bruk gjennom LOfavør er levert av leverandører som:

  • tar miljøhensyn
  • ikke bevist bryter internasjonale avtaler som omhandler miljøarbeid
  • ikke samarbeider med leverandører som diskriminerer ansatte på grunn av kjønn, rase eller religion
  • ikke tillater skadelige former av barnearbeid
  • ikke har urimelige arbeidsvilkår

Spesielt arbeidsforhold og -vilkår er, og har alltid vært, en viktig sak for LO. Alle må derfor kunne utvise en positiv holdning til faglige rettigheter, både organisering av arbeidstaker og retten til å forhandle kollektivt. Det samme gjelder underleverandørene.

LOs kvalitetsstempel

Forbundene er opptatt av trygghet, både på arbeidsplassen og etter arbeidstid. Hovedfokuset til LOfavør er derfor å tilby et komplett sett med fordeler levert av seriøse bedrifter med solide verdier. Ved å ta i bruk disse fordelene vet du samtidig at LO har satt sitt kvalitetsstempel på dem.

Med LOfavør vet du at du får gode fordeler levert av gode leverandører.