Sørger for din trygghet både på jobb og hjemme

Skrevet av: Christina Parker | Publisert: 27. Mar 2015 | Kategori: Info

LO er organisasjonen du kan lene deg mot hvis du ønsker å sikre både lønns- og arbeidsvilkår. Men fokuset deres strekker seg lenger enn til arbeidsplassen. Å ta vare på medlemmer også privat har alltid vært en prioritet – derfor er LOfavør så viktig.

– Fordelsprogrammet er først og fremst viktig fordi det bidrar til å gjøre medlemskap i forbundene mer attraktivt. Dette påvirker både nye medlemmer, altså de som melder seg inn på grunn ulike fordeler de har et behov for både i arbeidslivet og privatlivet, og ikke minst fornøyde eksisterende medlemmene som føler seg ivaretatt. Dette er også hovedmålsetningen vår med LOfavør, sier Jan Olav Lajord, nestleder i organisasjonsavdelingen i LO.

LOfavør fordelsprogram

LOfavør er fordelsprogrammet for deg som er organisert i et LO-forbund. Det inneholder fordelene vi får når 900.000 medlemmer går sammen om å få gode betingelser. Hvordan vi hjelper deg:

  • Ferdig forhandlede avtaler der det er viktig å velge riktig
  • Gode betingelser og langsiktige avtaler til en konkurransedyktig pris
  • Samarbeider med trygge leverandører som respekterer etiske retningslinjer og miljø

For mer informasjon om fordelene, se www.lofavor.no eller ring vår Medlemstelefon på 416 06 600.

For i en turbulent tid der vi bytter jobb oftere enn før, kan livet føles usikkert når frynsegoder fra én arbeidsplass forvinner og nye kommer til med ny jobb. Bank, forsikring og juridisk bistand er tjenester de fleste av oss trenger, og det er viktig å velge riktig slik du unngår å ta dårlige valg. Gjennom LOfavør har det blitt forhandlet frem ferdige avtaler som alle har blitt grundig vurdert av LOs fagfolk.

– Vi mener det er viktig å ha seriøse og gode leverandører og derfor må de som leverer tjenester og produkter gjennom LOfavør følge en rekke etiske retningslinjer – det er en viktig trygghetsfaktor vi tilbyr våre medlemmer, sier han.

Jobber mot et felles mål

Selv om mange fagorganiserte er klar over at medlemskapet kommer med goder som påvirker arbeidslivet, er mange mindre klar over de private fordelene. Selv ser Lajord på LO og LOfavør som to sider av samme sak som jobber mot et felles mål – nemlig å skape en trygg tilværelse for alle medlemmer.

– Våre tillitsvalgte er selve ryggraden i organisasjonen, og de passer både på at du har en god tariffavtale, men også at du får tilstrekkelig informasjon om fordelsprogrammet. For LO er tariffavtalen alfa omega fordi den sikrer vilkårene dine, og medlemmer kan henvende seg til oss dersom det skulle oppstå uenighet på arbeidsplassen.

– Den samme tryggheten gir vi også gjennom LOfavør, og LOfavør Innboforsikring er selve flaggskipet blant fordelene.

Trygghet er nøkkelordet

Trygghet er nøkkelordet som går igjen i alt LO tilbyr, og forbundene har siden starten stått på for å tilrettelegge og dekke tidsaktuelle behov for sine medlemmer. Første fordelen var en økonomisk støtte som skulle gi en verdig begravelse, og allerede i 1967 kom LOfavør Innboforsikring, en forsikring som i dag ligger som del av medlemskapet. Lajord tror at et økt behov for juridisk bistand blir Landsorganisasjonens neste fokus.

Våre tillitsvalgte er selve ryggraden i organisasjonen, og de passer både på at du har en god tariffavtale, men også at du får tilstrekkelig informasjon om fordelsprogrammet

– Flere og flere har behov for advokathjelp, men folk flest har ikke råd til egen advokat. Derfor tror jeg at advokatforsikring blir enda mer viktig i fremtiden, og derfor enda mer viktig for oss. Rettferdighet og trygghet skal nemlig alltid ligge i bunn hos LO, og da må vi følge med på hvilke behov medlemmene våre har – uavhengig om de er på jobb eller er hjemme.