– Nå får medlemmer ID-tyveriforsikring inkludert

Skrevet av: Christina Parker | Publisert: 14. Nov 2014 | Kategori: Forsikring

Som et resultat av at et økende antall nordmenn blir utsatt for ID-tyveri, velger stadig flere å kjøpe ID-tyveriforsikringer. Nå tilbyr også landets største arbeidstakerorganisasjon forsikringen til alle sine medlemmer.

– Dette er et økende problem som rammer flere og flere helt vanlige mennesker hvert år, og derfor mener vi at det er en riktig og klok beslutning å inkludere en slik forsikring i medlemskapet. Dette har vært et ønske fra flere av forbundene og vi er glade for å ha fått til en løsning uten å måtte øke medlemskontigenten utover vanlig prisstigning, sier LO-sekretær Terje Olsson.

LOfavør fordelsprogram

LOfavør er fordelsprogrammet for deg som er organisert i et LO-forbund. Det inneholder fordelene vi får når 900.000 medlemmer går sammen om å få gode betingelser. Hvordan vi hjelper deg:

  • Ferdig forhandlede avtaler der det er viktig å velge riktig
  • Gode betingelser og langsiktige avtaler til en konkurransedyktig pris
  • Samarbeider med trygge leverandører som respekterer etiske retningslinjer og miljø

For mer informasjon om fordelene, se www.lofavor.no eller ring vår Medlemstelefon på 416 06 600.

En identitetstyveriforsikring kan deles i to ulike deler. Den ene delen bidrar med assistanse når tyveriet har skjedd. Hva skal du gjøre og hvordan skal du gå frem? Den andre delen går ut på å dekke utgifter til juridisk bistand dersom det for eksempel oppstår tvister med kreditorer. Å komme til bunns i et ID-tyveri er nemlig en tidkrevende og vanskelig prosess, og prosjektleder i forsikringsselskapet SpareBank 1 Forsikring, Gunnhild Indergaard, mener at utvikling i antall ID-tyverier blant annet skyldes at vi betaler mer med kort og er mer på nett.

– Vi har ikke bare blitt mer digitale – vi betaler også mye mer med kort enn kontanter. Ved å droppe kontantene utsetter man seg for en helt annen risiko. Før i tiden var ID-tyveri gjerne forbundet med at post ble frastjålet. Dette er fremdeles aktuelt fordi folk ikke sikrer postkassene sine gode nok, men i tillegg legger vi i dag igjen spor i langt flere nettbanker og betalingssteder enn før. Sensitiv og personlig informasjon er mye mer tilgjengelig, sier hun.

Kan gjøre det vanskeligere å få jobb og lån

Følgene av å bli utsatt for ID-tyveri kan bli alvorlige, og for mange svært krevende og leie. I en SIFO-rapport fra 2010 sier 70 prosent at de har blitt nektet kreditt som et resultat av å bli utsatt for ID-tyveri. 45 prosent har opplevd at det var vanskeligere å få lån og 23 prosent sier at det har påvirket jobbmulighetene deres.

Mange sliter med følelsesmessige langtidskonsekvenser og engster seg over privatøkonomien. Heldigivis er det en rekke forhåndregler du kan ta for å unngå å bli utsatt for ID-tyveri i utgangspunktet. Er derimot ulykken først ute, lønner det seg å handle raskt.

– ID-tyveri kan både være vanskelig å oppdage, og vanskelig å stoppe. Først må du finne ut av hva som har blitt gjort, politianmelde forholdet, sperre muligheten for kredittvurdering av deg selv, og ta kontakt med forsikringsselskapet. Vi vil kunne gi deg råd og veiledning om hva du bør gjøre, sier Indergaard i SpareBank 1 Forsikring.

LOfavør Innboforsikring

ID-tyveriforsikring nå en del av LOfavør Innboforsikring!

LOfavør Innboforsikring er en del av ditt medlemskap i forbundet. Dette er den eneste innboforsikringen i Norge uten øvre forsikringssum, og nå har den blitt enda bedre.

Forsikringen leveres av LOfavørs samarbeidspartner SpareBank 1 og de største forbedringene er:

  • Forsikringen har nå blitt utvidet til å dekke id-tyveri
  • Student- og lærlingsmedlemmer slipper å betale egenandel ved skader over 1.000,-
  • Økning av erstatningsbeløp

Inngår i forsikringspakke fra nyåret

For LO og forbundene har det alltid vært viktig å sørge for at medlemmer av deres forbund skal føle seg trygge og ivaretatt i arbeidslivet. Trygghet i medlemmenes privatliv sørger de for gjennom fordelsprogrammet LOfavør. ID-tyveriforsikring har derfor blitt en del av LOfavør Innboforsikring fra og med 01. januar i år.

– Det er viktig for oss å utvide ordningene våre slik at de er mest mulig aktuelle. Vi har mange års erfaring med å ha kollektive forsikringsfond som gir medlemmene muligens markedets beste vilkår på innboforsikring, slik som LOfavør Innboforsikring, men vi har alltid som mål å videreutvikle og styrke tilbudet. Ved å inkludere ID-tyveriforsikring har forbundsmedlemmene en enda bedre forsikringspakke, avslutter Olsson.