LOfavørs klagenemnd for forsikringsaker i ny drakt

Skrevet av: Håkon Rakeng | Publisert: 4. Jun 2015 | Kategori: Forsikring

Nye retningslinjer fra Finanstilsynet om krav til forsikringselskapenes egen klagebehandling har gjort det nødvendig å gjennomgå LOs egen ankeinstans for LO forbundenes forsikringer.

LOfavør fordelsprogram

LOfavør er fordelsprogrammet for deg som er organisert i et LO-forbund. Det inneholder fordelene vi får når 900.000 medlemmer går sammen om å få gode betingelser. Hvordan vi hjelper deg:

  • Ferdig forhandlede avtaler der det er viktig å velge riktig
  • Gode betingelser og langsiktige avtaler til en konkurransedyktig pris
  • Samarbeider med trygge leverandører som respekterer etiske retningslinjer og miljø

For mer informasjon om fordelene, se www.lofavor.no eller ring vår Medlemstelefon på 416 06 600.

I alle år har det vært en egen klageinstans for LO forbundenes forsikringer. Det startet med innbo- og løsøreforsikringen LOfavør Innboforsikring allerede på 1960-tallet. Da ordningen nylig ble gjennomgått, ble LO, forbundene og LOs samarbeidspartner på forsikring, SpareBank 1, enige om å opprettholde den allerede eksisterende ankeinstansen, men i en helt ny struktur.

En ekstra trygghet

Om du skulle være misfornøyd med forsikringsoppgjøret og ikke får medhold i en eventuell klage, gir LOfavørs klagenemnd deg en ekstra trygghet i å vite at du ikke står alene. Du har LO og LO forbundene i ryggen.

En solid samarbeidspartner på forsikring

Tryggheten for valg av forsikringsselskap innfris ofte ikke før den dagen du må bruke forsikringen din for første gang. Da er det godt å vite at det gjennom LOfavør allerede er forhandlet frem gunstige forsikringsavtaler for deg som medlem, grundig vurdert av fagfolk hos LO.

Det er bra at det er LO og forbundenes egne representanter som sitter i denne nemnda, siden det er forbundene selv som best kan ivareta intensjonen bak de ulike vedtatte vilkårene i forsikringene

LOfavørs samarbeidspartner på forsikring, SpareBank 1, har hele 9 ganger siden 2001 stått øverst på pallen på Norsk Kundebarometers kåring av selskapet med de mest fornøyde skadeforsikringskundene i Norge.

Klagenemndas sammensetning

I Klagenemnda sitter fire representanter fra LO og LOs forbund i tillegg til representanter fra SpareBank 1. Det er dette som først og fremst skiller Klagenemnda fra øvrige klageinstanser. Mens uttalelser og beslutninger fra andre klageinstanser er anbefalinger til løsning til forsikringselskapet, er uttalelser og beslutninger fra LOs klagenemnd bindende for SpareBank 1.

– Det er bra at det er LO og forbundenes egne representanter som sitter i denne nemnda, siden det er forbundene selv som best kan ivareta intensjonen bak de ulike vedtatte vilkårene i forsikringene, sier rådgiver i LOfavør Cathrine Slungaard.

Slik er klagegangen

Først sendes klagen til den tildelte saksbehandleren. Deretter kan du som medlem videresende klagen til Klageservice hos SpareBank 1. Dersom du ikke er fornøyd med behandlingen der, kan den sendes videre til Klagenemnda for ny behandling. Klager kan også bringe saken inn for eksterne tvisteløsningsorganer som Finansklagenemnda eller til domstolene.

Les mer om LOfavørs forsikringer og andre medlemsfordeler.