Forsikringen som gir barnet ditt økonomisk trygghet

Publisert: 2. Sep 2014 | Kategori: Forsikring

Husker du da du var liten og var høyt og lavt og oppdaget verden helt på egenhånd? Du klatret i trær, kjørte kjempefort på sykkel, og badet på den delen av stranden du egentlig ikke hadde lov til? Alt barn gjør er ikke like trygt, og heldigvis går det som oftest bra. Allikevel velger stadig flere nordmenn å kjøpe barneforsikring, og det med god grunn.

LOfavør fordelsprogram

LOfavør er fordelsprogrammet for deg som er organisert i et LO-forbund. Det inneholder fordelene vi får når 900.000 medlemmer går sammen om å få gode betingelser. Hvordan vi hjelper deg:

  • Ferdig forhandlede avtaler der det er viktig å velge riktig
  • Gode betingelser og langsiktige avtaler til en konkurransedyktig pris
  • Samarbeider med trygge leverandører som respekterer etiske retningslinjer og miljø

For mer informasjon om fordelene, se www.lofavor.no eller ring vår Medlemstelefon på 416 06 600.

I følge Finans Norge hadde så mange som 574.000 nordmenn gått til innkjøp av barneforsikring ved utgangen av 2013. Det er en markant økning fra året før på hele 8,6 prosent, og mye tyder på at utviklingen fortsetter ut 2014. Men det finnes langt flere barn i Norge, så hvorfor er ikke flere forsikret? La oss heller snu spørsmålet. Hvorfor bør du forsikre ditt barn?

Barneforsikring er en trygghet både for barnet ditt og for deg som mamma eller pappa. Forsikringen er en trygghet for ditt barns økonomiske fremtid dersom barnet får varige mén. Den er også en trygghet for familien slik at dere ikke havner i økonomiske vansker fordi dere pleier det mest dyrebare dere har i en tung tid.

Det offentlige dekker ikke alt

Hele to av tre utbetalinger av barneforsikring skyldes sykdom og ikke ulykker som mange tror. Det er et paradoks at mange er mer nøye med å forsikre kjæledyr og materielle goder enn barna sine, men en forklaring kan være at vi har så stor tiltro til det offentlige helsevesenet. Vi tror vi er dekket til enhver tid. Og det norske helsevesenet er godt, men blir barnet ditt helt eller delvis ufør grunnet en ulykke eller sykdom, er en forsikring god å ha.

Blir barnet ditt ufør før han eller hun i det hele tatt har entret arbeidslivet, vil stønaden barnet mottar fra det offentlige gi minstepensjon resten av livet. Ønsker du å være på den sikre siden, bør du derfor alltid inkludere uførepensjon i barnets forsikring. I tillegg bør du være nøye med å sjekke at forsikringen dekker både ulykke og sykdom – og ikke minst hvilke sykdommer forsikringen dekker. Noen forsikringer gir kun engangsutbetaling ved noen få utvalgte sykdommer, mens andre utbetaler dersom sykdommen gir en varig invaliditetsgrad. Du kan også få dekket dagpenger ved sykehusopphold, behandlingsutgifter og støtte til tilpasning av bolig og tekniske hjelpemidler.

En økonomisk trygghet

Men selv om du husker hvordan du selv hoppet, spratt og det nesten gikk skikkelig galt en gang i blant når du var liten, trenger du ikke få full panikk for dine egne barn. Slik du lærte den gang, lærer dagens barn fortsatt av å prøve og feile og bli kjent med verden på egenhånd. Ønsker du allikevel å slippe å bekymre deg for økonomien dersom barnet ditt skulle bli syk eller utsatt for en ulykke, er barneforsikring løsningen. Så kan du heller fokusere på hjerteknuseren din.

Barneforsikring fra LOfavør

Forsikringen leveres av SpareBank 1 og gir deg og barnet ditt trygghet. Her er noen av dekningene:

  • sikrer barnet ditt en engangsutbetaling ved sykdom og ulykke ved varig medisinsk invaliditetsgrad
  • gir deg dagpenger ved barnets sykehusopphold
  • gir deg ekstra pengestøtte dersom hjelpestønad fra NAV er innvilget
  • gir deg erstatning for behandlingsutgifter ved ulykke
  • gir deg støtte til tilpasning av bolig og tekniske hjelpemidler
  • Veiledningstelefon- gir deg svar på spørsmål om økonomiske rettigheter ved ditt barns sykdom eller ulykke

I tillegg kan du utvide forsikringen med uførepensjon og/eller uførekapital.

Som medlem kan du kjøpe LOfavør Barneforsikring til dine barn mellom 2 måneder og 16 år. Forsikringen varer frem til barnet fyller 20 år. En ulykkesforsikring blir da automatisk videreført med egne vilkår. Dersom Barneforsikringen har hatt inkluderte uføredekninger fortsetter disse automatisk med barnet inn i voksenlivet – uten ny egenerklæring om helse.