Derfor velger studenter å organisere seg

Skrevet av: Christina Parker | Publisert: 17. Nov 2014 | Kategori: Forsikring

Den største årsaken til at unge velger å organisere seg i fagforeninger handler om trygghet. Trygghet på jobb og trygghet privat. Som Norges største arbeidstakerorganisasjon har LO jobbet for unge i flere tiår allerede, og fra og med 1. januar i år har fordelene for studenter og lærlinger blitt enda bedre.

LOfavør fordelsprogram

LOfavør er fordelsprogrammet for deg som er organisert i et LO-forbund. Det inneholder fordelene vi får når 900.000 medlemmer går sammen om å få gode betingelser. Hvordan vi hjelper deg:

  • Ferdig forhandlede avtaler der det er viktig å velge riktig
  • Gode betingelser og langsiktige avtaler til en konkurransedyktig pris
  • Samarbeider med trygge leverandører som respekterer etiske retningslinjer og miljø

For mer informasjon om fordelene, se www.lofavor.no eller ring vår Medlemstelefon på 416 06 600.

Med 125.000 medlemmer under 30 år og 18.000 med student- og lærlingmedlemskap har organisasjonen stor innflytelse. De forhandler frem gode vilkår slik at du får den lønnen du fortjener og de sørger for at også du som er i starten av ditt voksne liv og karriére kan få et trygt og godt privatliv.

Ønsker å imøtekomme deres livssituasjon

– Gjennom de siste årene har vi fra LO sin side arbeidet målbevisst å gi unge mennesker under utdanning et godt tilbud om studentmedlemskap hos oss. Som kjent rekker ikke studiefinansieringen til for å dekke daglig kostnader, og derfor er også andelen studenter med en deltidsjobb økende. Forbundene ønsker derfor gjennom LOfavør å imøtekomme studentenes livssituasjon, sier LO-sekretær Terje Olsson.

Og imøtekommer gjør de, for fra og med 1. januar 2015 ble LOfavør Innboforsikring, som er en del av medlemskapet, enda bedre. Dette er Norges eneste innboforsikring uten øvre forsikringssum. Nå lar den også studenter og lærlinger slippe egenandel på skader over 1000 kroner. Uten flust av penger til overs hver måned kommer det godt med hvis noe uforutsett skulle skje.

Tar grep og tilrettelegger for studenter

I Norge jobber seks av ti studenter ved siden av studiene, og hele ni av ti

LOfavør Innboforsikring

LOfavør Innboforsikring er en del av ditt medlemskap i forbundet. Dette er den eneste innboforsikringen i Norge uten øvre forsikringssum, og fra 1. januar ble den enda bedre.

Forsikringen leveres av LOfavørs samarbeidspartner SpareBank 1 og de største forbedringene fra 1. januar 2015 er:

  • Student- og lærlingsmedlemmer slipper å betale egenandel ved skader over 1.000,-
  • Forsikringen har blitt utvidet til å dekke id-tyveri
  • Økning av erstatningsbeløp

har arbeidsrelatert inntekt i løpet av et år. Men når boligutgiftene og prisnivået ellers stiger samtidig som studielånet er på et rekordlavt nivå i forhold til folketrygdens grunnbeløp, er det mange som må gjøre harde prioriteringer i privatøkonomien. Medlemskap og forsikringer blir gjerne nedprioritert for å sørge for man har mat og tak over hodet

Dette har fått LO til å ta grep og tilrettelegge for at studenter og lærlinger, som allerede er en utsatt gruppe både på arbeidsplassen og privat, skal bli enda tryggere.

– Forbundene har signalisert at egenandelen ble oppfattet som høy for student- og lærligmedlemmer, noe som kunne begrense bruken av forsikringene og svekke tryggheten LO og fobundene ønsker å tilby. For å imøtekomme denne utfordringene ble det derfor enighet om å fjerne egenandelen, slik at tilbudet mot studenter i enda større grad reflekterer deres økonomiske situasjon.

– For oss er det ikke bare viktig å trygge unge medlemmer av LO-forbund i arbeidslivet. Gjennom LOfavør bidrar vi med å også gi dem trygghet i privatlivet, avslutter Olsson.