Folk prioriterte ikke forsikringer. Det gjorde LO noe med

Skrevet av: Mailen Sorknes | Publisert: 26. Apr 2017 | Kategori: Kollektive hjem

Den femti år lange historien om innboforsikringen LOfavør Kollektiv hjem, handler i stor grad om både oppturene og nedturene som har vært med på å forme den. I sentrum av det hele, finner vi det unike samarbeidet mellom LO og SpareBank 1.  

Felles for både LO og SpareBank 1, står nemlig det samme, sterke verdigrunnlaget om at du skal føle deg trygg.

– LO har helt siden starten vært organisasjonen for den lille mann. Da LO begynte å vokse, gjorde også tanken om kollektive forsikringer det samme, forteller Tom Windvik, salgssjef i SpareBank 1 Østlandet, området fagbevegelse.

Velferdsstaten vokser frem

LOfavør fordelsprogram

LOfavør er fordelsprogrammet for deg som er organisert i et LO-forbund. Det inneholder fordelene vi får når 900.000 medlemmer går sammen om å få gode betingelser. Hvordan vi hjelper deg:

  • Ferdig forhandlede avtaler der det er viktig å velge riktig
  • Gode betingelser og langsiktige avtaler til en konkurransedyktig pris
  • Samarbeider med trygge leverandører som respekterer etiske retningslinjer og miljø

For mer informasjon om fordelene, se www.lofavor.no eller ring vår Medlemstelefon på 416 06 600.

Vet du at LOs historie spenner seg over hundre år tilbake i tid? På starten av 1900-tallet, og i årene både før og etter andre verdenskrig, oppsto et særskilt behov for sosiale reformer – noe som også har preget fagbevegelsens arbeid hele veien frem til i dag.

1960-tallet var et spennende tiår preget av sterk vekst på flere områder i samfunnet. Det var også da utviklingen av velferdsstaten skjøt fart, og i 1967 ble folketrygden innført. Endelig var nordmenn sikret økonomisk stønad blant annet ved sykdom, svangerskap og fødsel, arbeidsløshet, uførhet og dødsfall.

Men selv om det store flertallet fikk det både tryggere og bedre, var det fremdeles trange kår for de fleste hardtarbeidende nordmenn.

Foto: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Forsikringer ble ofte nedprioritert, særlig når det gjaldt eiendeler.

Dersom noe skjedde med hjemmet ditt, hadde du kanskje ikke annet valg enn å gå på gaten og tigge. Samtidig førte veksten i samfunnet til at vi stadig fikk flere verdisaker, og behovet for en innboforsikring økte.

Ideen om Kollektiv hjemforsikring oppsto i 1960.

– Felleskomiteen for Kollektiv hjemforsikring ble opprettet. Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund vedtok etablering av ordningen på sitt landsmøte i september 1965 med 172 mot 6 stemmer. Ordningen trådde i kraft 1. januar 1967. Premien var 30 kroner per år og egenandelen var 0 kroner.

LOfavør som bindeledd

Senere fulgte også andre kollektive forsikringer innad i de ulike forbundene, noe som har gitt arbeidstakere både en enorm lettelse og glede.

SpareBank 1 (tidligere Samvirke forsikring)

Bakgrunnen til det vi i dag kjenner som SpareBank 1, går nesten like langt tilbake som LOs historie, til den gang selskapet var kjent som Samvirke forsikring på 1920-tallet. Dette var en felles betegnelse på de to forsikringsselskapene Samvirke Liv og Samvirke Skade, med LO og Norges Kooperative Landsforening som hovedaksjonærer.

Det var først i 1997 at Samvirke ble slått sammen med Landsbanken til Vår Gruppen, som igjen ble overtatt av SpareBank 1 Gruppen så sent som i år 2000.

Kilde: snl.no

Det var bærekraftige ordninger som fungerer like godt den dag i dag, takket være et godt samarbeid mellom LO-forbundene og SpareBank 1.

– Som resultat av dette er alle forsikringsavtalene, både de kollektive og individuelle, tilrettelagt for deg som er medlem, sier forsikringsveteranen.

Gjennom mange års diskusjoner, navnebytte, økonomiske opp- og nedturer, og ikke minst samarbeid, har LO og SpareBank 1 sammen preget utviklingen av moderne og kollektive forsikringsløsninger i personmarkedet. Det er SpareBank 1 som administrerer LOfavør Kollektiv hjem for forbundene.

– SpareBank 1 er en medspiller for deg som er fagorganisert – hensikten er at vi er på lag. Vi er jo også organiserte.

En sterk støttespiller

Foto: Ukjent / Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Gjennom LOfavør tilbyr forbundene ferdig forhandlede forsikringsavtaler og dersom det skulle oppstå kriser eller større hendelser, stiller forbundene og SpareBank 1 opp for at du skal få den hjelpen du trenger – når du trenger det og der du er.

Alle parter stiller opp og bistår så godt som mulig

– Medlemmene skal ikke stå med lua i hånda for å få hjelp eller erstatninger. Alle parter stiller opp og bistår så godt som mulig, avslutter Windvik.

LOfavør Kollektiv hjemforsikring fyller 50 år i år – og vil fortsette å være Norges beste innboforsikring i de neste femti årene.

Har du hus, trenger du husforsikring. Vi anbefaler LOfavør Husforsikring. Da får du automatisk toppdekningen hos vår samarbeidspartner SpareBank 1, uten tillegg i prisen. Les mer og sjekk pris her