Er du dekket av Norges beste innboforsikring?

Skrevet av: Mailen Sorknes | Publisert: 10. Nov 2015 | Kategori: Kollektive hjem

Som medlem i et LO-forbund får du LOfavør Innboforsikring som en del av medlemskapet ditt* – en forsikring som ble innført for nesten 50 år siden. Les mer om bakgrunnen til det som er Norges beste innboforsikring.

LO har i over 100 år ivaretatt sine medlemmer på flere områder i arbeidslivet. Lønn, ferie og arbeidsmiljøloven ville i dag ikke hatt de gode vilkårene vi er vant til uten organisasjonens kamp for arbeidernes rettigheter.

På 1900-tallet, både før og etter andre verdenskrig var det et særskilt behov for sosiale reformer – noe som har preget fagbevegelsens arbeid hele veien. På 60-tallet begynte folk å få flere verdier i hjemmene sine og det oppsto behov for en innboforsikring.

– Skulle det oppstå brann, vannlekkasje eller andre ødeleggelser så hadde man ikke penger til å kunne reparere dette alene

– Skulle det oppstå brann, vannlekkasje eller andre ødeleggelser så hadde man ikke penger til å kunne reparere dette alene. Forsikringer var så dyre at man heller ikke tok sjansen på det, sier Jan Olav Lajord, spesialrådgiver i organisasjonsavdelingen i LO.

En kamp for forsikringen

LOfavør fordelsprogram

LOfavør er fordelsprogrammet for deg som er organisert i et LO-forbund. Det inneholder fordelene vi får når 900.000 medlemmer går sammen om å få gode betingelser. Hvordan vi hjelper deg:

  • Ferdig forhandlede avtaler der det er viktig å velge riktig
  • Gode betingelser og langsiktige avtaler til en konkurransedyktig pris
  • Samarbeider med trygge leverandører som respekterer etiske retningslinjer og miljø

For mer informasjon om fordelene, se www.lofavor.no eller ring vår Medlemstelefon på 416 06 600.

Nordmenn hadde generelt dårlig råd på den tiden. Derfor var det veldig mange som ikke hadde forsikring og flere mistet alt de eide i en eventuell ulykke. Løsningen ble å bygge opp forsikringen kollektivt. Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund (NKIF) var det første forbundet som vedtok å opprette LOfavør Innboforsikring – den gang kalt Kollektiv hjem – for sine medlemmer.

Det ble mye ståhei rundt innføringen av denne forsikringen – både omfattende omtale i avisene og en del motbør.

Forsikringsselskapene fryktet blant annet at de ville tape penger, og forbundet måtte helt til høyesterett med saken. Etter ett tap i retten fikk de lov til å innføre LOfavør Innboforsikring – med den forutsetningen at eksisterende medlemmer fikk mulighet til å reservere seg mot forsikringen.

Høyesterettsdommen kom i 1969 – to år etter at forsikringen først ble introdusert. Alle som inngikk medlemsskap i NKIF etter dette ble obligatorisk omfattet av forsikringsordningen.

Norges beste innboforsikring

De som tidligere kun hadde tatt seg råd til å forsikre seg mot ytre skader av hjemmet fikk plutselig dekket skader av innboet. For forbundene handlet det om å sikre medlemmene ved å sørge for at de skulle få tilbake eiendelene sine ved uforutsette skader og hendelser.

– I dag er det Norges desidert beste innboforsikring

Fremdeles er LOfavør Innboforsikring en av LOfavørs viktigste fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Som medlem får du forsikringen inkludert i medlemskapet ditt*.

– I dag er det Norges desidert beste innboforsikring, mener Jan Olav.

LOfavør er opptatt av å gi deg tilstrekkelig informasjon slik at det ikke er noen tvil om at du gjør et godt valg. Du skal vite at du er godt nok dekket med forsikringer, og føle deg trygg i privatlivet.

– Alt som er kollektivt krever enda mer informasjon. Blant annet er det mange av våre medlemmer som er dobbelt forsikret, og du får jo ikke dobbelt igjen. Derfor gjør vi det vi kan for å informere om LOfavør Innboforsikring, sier han.

Oversikt over fordelene dine

Som medlem har du kanskje ikke helt oversikten over alle fordelene du både har kollektivt gjennom forbundet og de du kan benytte deg av utenom. Her kan du se en oversikt over hvilke forsikringer du kan ha kollektivt gjennom ditt forbund.

Les mer om LOfavør Innboforsikring.

Har du hus, trenger du husforsikring. Vi anbefaler LOfavør Husforsikring. Da får du automatisk toppdekningen hos vår samarbeidspartner SpareBank 1, uten tillegg i prisen. Les mer og sjekk pris her

*Gjelder ikke deg som har reservert deg, er elevmedlem eller om du er medlem av Norsk Jernbaneforbund eller Norsk Lokomotivmannsforbund.